یکی از اصلی ترین بخش هایی که دولت بر روی آن تمرکز ویژه ای قرار داده است مبحث ارزش افزوده می باشد. این مبحث به قدری می تواند برای دولت درامد زا باشد که می توان به کمک آن در کنار سایر بخش های مالیاتی از وابستگی به نفت رفته رفته دور شد و با تکیه بر مبحث ارزش افزوده به کشوری مستقل و خودکفا تبدیل شود. مطمئنا در صورتی که ایران از نفت و حواشی آن دوری کند دیگر شاهد این همه فشار های مختلف که به دلیل ناکامی در فروش نفت و یا فروش آن به نرخ پایین تر از حد متوسط پیش خواهد آمد نخواهیم بود به همین منظور پیشنهاد میکنیم اگر شما نیز جز آن دسته از کسب و کار هایی هستید که مشمول قانون ارزش افزوده می شوید در این امر جدی بوده و تلاش کنید تا با ارسال به موقع اظهارنامه خود و همچنین پرداخت به موقع مالیات خود در این زمینه به دولت یاری رسانید از این رو پیشنهاد میکنیم در صورتی که سوالی در رابطه با قانون ارزش افزوده و یا تکمیل و ارسال اظهارنامه آن دارید با شماره های 09120803731 و یا 09210081641 با کارشناسان الو مالیات تماس گرفته و از مشاوره آنان نیز بهره مند شوید.